امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

فلسفه(مقدمه‌ای بسیار کوتاه)

این کتاب مختصر، بنیادی‌ترین پرسش‌های هستی‌شناختی بشر را از دیدۀ فیلسوفان غربی و گاه حکمای شرقی طرح و بررسی می‌کند. کمترین بهره‌ای که می‌توان از خواندن آن برد این است که حکایت همچنان باقی است و جستجو کماکان ادامه دارد و فلسفه چیزی نیست جز طرح پرسش و تحرّی حقیقت، و هرگز هیچ جواب یکّه و نهایی برای هیچ سؤال فلسفی نخواهیم یافت.

در ترجمۀ این کتاب که پُر است از جملات کنائی و طنزآلود، سعی شده که حال و هوای متن به قدر مقدور به خوانندۀ فارسی‌زبان منتقل شود. همچنین در انتخاب معادلهای تخصصی حتی‌الامکان از واژه‌سازی اجتناب شده است.


دیدگاه شما