امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

تب صحرا،طنین شهر(سرگذشت شعرعرب)

نیل به قله‌های رفیع ادب پارسی جزاز طریق احاطه نسبی بر زبان و ادبیات عربی میسر نمی‌نماید. این ادعا هرچند به مذاق بسیاری ازدانشجویان وحتی استادان ادبیات فارسی خوش نمی‌آید؛حقیقتی است که عقا وتجربه موید آن است. غالب نام آوران عرصه تتبعات ادبی درآوردن از علامه قزوینی، استادفروزانفر، استادهمایی وعلامه شهیدی گرفته تا دکتر زرین کوب و دکتر مرتضوی ودکتر محقق همان هستند که آگاهی‌شان از متون نظم و نثر عرب از کم فارسی نبوده ونیست.


دیدگاه شما