امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

از آخرین حضور من در برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود پانزده سالی میگذرد و به دلایلی که حتما می‌دانید دیگر رغبتی به قبول دعوت برنامه‌ سازان این نهاد نداشتم، وندارم؛ اما اصرار چندماهه جناب فاضل ارجمند ومورخ خوش فکری چون دکتر احمد شعبانی عزیز وقول اکید و قسم غلیظ آقای مسعود نوری، کارگردان این برنامه‌ مبنی بر عدم سانسور گفته هایم و ازهمه مهم‌تر نام نامی زنده یاد حسین فاطمی، مرا مجاب کرد یک روز خود را در اختیار عوامل صدا وسیما قرار دهم آن هم در جایی غیر از سازمان.