امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

درباره دکتر حسن اکبری بیرق (برهان)

حسن اکبری بیرق، (متولد 1349ش) از اساتید هیئت‌علمی دانشگاه سمنان که مسئولیت‌های اجرایی کشوری در وزارت علوم، وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه هم داشته و سردبیری مجله خاطرات سیاسی را نیز در رزومه خود دارد. تألیف و تحقیق چند کتاب و مقاله از دیگر فعالیت‌های علمی اوست.

25

سال فعالیت آموزشی

23

سمینار بین المللی

110

مقاله تخصصی

30

کتاب چاپ شده

دکتر برهان

کارنامه علمی

محل اجرا : شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سال اجرا : از 1378 تا 1384

محل اجرا : انتشارات پایا

سال اجرا : از 1378 تا 1380

محل اجرا : دانشگاه سمنان

سال اجرا : از 1381 تا 1384

محل اجرا : دانشگاه سمنان

سال اجرا : از 1382 تا 1385

کتاب ها

در طی ۲۵ سال بالغ بر ۱۰ کتاب در زمینه فرهنگی , اجتماعی و سیاسی توسط دکتر حسن اکبری تعـلیف و توسـط انتشـارات مخلفت از جمله انتشارات هرمیس , علم چاپ و بیش از ۵۸۰ هزار جلد به در سرتاسر ایران و جهان به فروش رسیده است...

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

تفکرات نوین در شعر بهار

تفکرات نوین در شعر بهار

نویسندگان : حسن اکبری برهان

سال نشر : 1381

میرزاده عشقی، مدرنیستی سنتی

میرزاده عشقی، مدرنیستی سنتی

نویسندگان : حسن اکبری

سال نشر : 1381

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه

نقد بينامتني به تحليل و بررسي روابط متون ميـپــردازد و با توجه به ويژگـيهاي رمانهاي پسـت مـدرن، تحليل بيــنامـتنی اين متون ضروری به نظر می رسـد.

نویسندگان : عبدالله حسن زاده ، حسن اکبری بیرق ، فاطمه زمانی

حضورهای رسانه ای

آخرین اخبار