امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

چاپ گفتگوی سیده اسماء حسینی با حسن اکبری بیرق با عنوان”کنش زن در ساحت حماسه” در ویژه‌نامه همایش بزرگداشت #حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی(۱۴۰۲).

برای اطلاعات بیشتر به کانال DrAkbariBairagh@ مراجعه فرمایید.